Registrovat

1

Registrace

2

Aktivace & stažení

3

Instalace & hra

nebo na přihlášeníVytvořit účet

Pravidla hesla Bezpečné heslo musí obsahovat:

  • mezi 5 a 16 znaky
  • alespoň jedno malé písmeno
  • alespoň jedno velké písmeno
  • alespoň jedna číslice
  • alespoň jeden speciální znak

Povolené speciální znaky:
@ ! # $ % & ( ) { } * + ,
- . / : ; < > = ? [ ] ^ _ | ~

Bezpečnostní úroveň hesla:


Na hru se vztahují naše VOP a Ochrana soukromí.